บีทู อุบล บูทิก แอนด์ บัดเจ็ต ,B2 Ubon Boutique & Budget

บีทู อุบล บูทิก แอนด์ บัดเจ็ต ,B2 Ubon Boutique & Budget
131 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, ตัวเมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, ประเทศไทย, 34000