#ที่พักหลักร้อย , โรงแรมฝ้ายขิด ,Faikid Hotel

#ที่พักหลักร้อย , โรงแรมฝ้ายขิด ,Faikid Hotel
449 หมู่ 12 ซ.สำราญราษ ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่งอ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย, 37000