ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ,อ.ดำเนินสะดวก ,ราชบุรี , #เที่ยวไทย

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ,อ.ดำเนินสะดวก ,ราชบุรี

ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทย

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี