น้ำตกแม่ยะ , อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , #เที่ยวไทย

น้ำตกแม่ยะ น้ำตกที่สวยอันดับต้นๆ ของไทย

น้ำตกใหญ่สุด ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

น้ำตกแม่ยะ , อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , #เที่ยวไทย